2007-11-08 Within Reach - Train San Diego to San Francsico - AO